> home > projekce

Projekční činnost

Firma pracuje ve své projekční činosti na PC a používá softwaru AutoCAD LT ( www.autodesk.cz ) a ecscad ( www.ecs-cad.com ). Ukázky výkresů:

Provádíme nové projekty dle zadání zákazníků respektive můžeme provést i opravy stávající dokumentace dle skutečných stavů zařízení v reálné situaci.

Rozsah projekčních oblastí:

 • projekty silových nízkonapěťových (nn) rozvodů se všemi náležitostmi. Výpočet sítí provádíme pomocí softwaru OEZ Letohrad (Sichr), Moeller (Pavouk) a Schneider Eletric (Ecodial, Profidesign).
 • projekty vysokonapěťových rozvodů (vn), vn rozvodny a trafostanice. Úzká spolupráce s firmou Siemens.
 • projekty nn přípojek pro stavební povolení. Zabezpečujeme potřebné podklady pro územní a stavební řízení, resp. provedeme veškerou potřebnou legislativu.
 • projekty elektrických rozvodů rodinných domů a bytů. V této oblasti činnosti projednáváme se zákazníkem jeho potřeby pomocí dotazníku, speciálně vytvořeného pro tuto oblast. Zákazník si dle vlastních požadavků specifikuje návrh provedení elektrické instalace.
 • projekty pro opravu elektrické instalace v panelových domech.
 • projekty osvětlení s použitím svítidel firem: INGE, MODUS, ELEKTROLUMEN, MASSIVE, OSMOND, DL-SYSTEM, ENIKA, BEGHELI, RENDL, ELEKTROSVIT, THORN, OLLI, HELIO, COMPOLUX, ENSTO a jiné.
 • projekty veřejného osvětlení;
 • součásti projektů mohou být na základě požadavků také výpočty osvětlenosti a následné návrhy osvětlení (reprezentační prostory, obchody, haly apod.);
 • projekty ochran proti atmosférickým vlivům (hromosvody) na všech možných objektech;
 • projekty elektronických zabezpečovacích systémů ;
 • projekty elektronických protipožárních systémů ;
 • projekty jsou zabezpečeny autorizací ve výstavbě dle stavebního zákona.

Máme dlouholetou praxi v projektování nízkonapěťových rozvodů s aplikaci všech potřebných podmínek a návazností (výpočet zkratových poměrů rozváděčů a rozvodů, výpočty a stanovení proudových zatížení, ochran a jiných rozvodných zařízení).

Projektování v oblasti vysokého napětí – výrobny el.energie, rozvodny, kobkový systém s místním ovládáním s možností projekce tohoto zařízení na systému dálkového ovládání, ASŘ, synchronizace, zkratové poměry včetně příslušných ochran i eventuální automatické záskoky napájení.

Projektování vn trafostanic 6-22kV vč. všech návazností.

Provádíme projekty elektrických přípojek, elektroinstalací rodinných domků, projekty nebytových objektů, výrobních hal apod. Úzce spolupracujeme s rozvodnými závody daných regiónů a pomáháme nezištným poradenstvím klientům získat znalosti pro racionální postupy ve vyřizování žádostí apod.

Projekce s aplikaci přepěťových ochran, EMC a další potřebné legislativy

Provádíme veškerá řízení pro územní a stavební povolení


Další upřesnění

 • 4 pracovníci mají oprávnění projekční činnosti a zkoušky z § 6, 8, 9 a 10 vyhl. 50/78 Sb.;
 • možnost dokumentačního zpracování kvalitního osvětlení včetně výpočtů a grafů osvětlenosti;
 • jeden pracovník vlastní oprávnění autorizovaného technika;

 


 

 

 

 

 

copyright © 2000 - 2004 CASEL CZ Co., s. r. o. nahoru